Đã hoàn thành

Micro Task 3 - Private Project for tmoi06

Đã trao cho:

tmoi06

Hi Placed bid as discussed before. Thanks

$2 USD / giờ
(406 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $2/giờ cho công việc này

Vijjuvijay

I'm ready to do it sir. I'm sure you will love my job.

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0