Đang Thực Hiện

131729 Online Directory Submissions

Hello,

We run an online casino portal. We need a data entry/marketing person to manually submit our website to as many free Internet directories as possible.

Please advise how many directories you can submit our site to. Please also provide us with a cost per successful submission as we will only pay for successful submissions to directories we have not submitted to before.

Thank you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Xây dựng liên kết, Tiếp thị

Xem thêm: online free marketing, marketing online free, online directory entry, online data entry portal, online submission data entry, building website data entry, free online casino, online portal marketing, need casino link, directory submit link, site free directory submission, free directory submission data, online submission, data entry directories, submission directory free, online directory site, online directory submission, submit free directory, free directory submissions, submit directory free, data entry online directory, marketing directory, submission free directory, directory submission data, pay casino

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Woden, Australia

Mã Dự Án: #1877898

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

watch18sl

hi, check my PMB

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0