Đang Thực Hiện

127780 ad posting

Hi,

I need someone to add 50 advertisements on craigslist per day for 1 month. That's a total of 1,500 so please bid on 1,500 postings.

Thanks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Xây dựng liên kết, Tiếp thị

Xem thêm: need add posting, data add posting, data entry add posting, posting add

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Costa Mesa, United States

Mã Dự Án: #1873948