Đã hoàn thành

325749 Social Bookmarking

I need website submitted to social bookmarking sites Delicious, Digg, stumbleupon, reddit, etc.

On each social bookmarking site, I need website url linked to five different keyword tags.

I require manual submission, no bots or scripts. I will provide website url, title, description, keyword tags and email address for your submission use.

I will require a report of social sites so I can verify submissions.

With your bid price, please provide the number of social bookmarking sites submission you will provide and time frame.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: stumbleupon delicious, social bookmarking report, social bookmarking link building, social bookmarking link, delicious stumbleupon, bookmarking submission site, different address bookmarking sites, social bookmarking different, social bookmarking data, site bookmarking submissions, bookmarking site different address, reddit website, need bookmarking site, digg social bookmarking site, delicious submissions, social bookmarking submission sites, submission bookmarking, description bookmarking, site reddit, stumbleupon reddit

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Costa Mesa, United States

ID dự án: #2071556

Được trao cho:

nehasb

As discussed

$20 USD trong 0 ngày
(590 Đánh Giá)
7.4