Đang Thực Hiện

130487 Administrative Assistant - 2hr

I'm looking for an administrative assistant who's reliable, adaptive, and has great writing/communication skills.

I want to start you off with 2 hours where I'll cater to what you can do, and then see if it's a good fit for the long-term.

Thank you!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem thêm: administrative skills, adaptive, good writing communication, writing administrative skills

Về Bên Thuê:
( 136 nhận xét )

Mã Dự Án: #1876655