Đang Thực Hiện

129257 Long Lasting Craigslist Posts

I need an experienced craigslist poster.

Able to make posts that last 12+ hours.

Will NOT pay for deletions.

Place your bid/per/post.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: marketing posts, need 250 craigslist

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

ID dự án: #1875425

Được trao cho:

anncanlobo

hello, i can do posting for you at 30cents per ad. i will send you links to the ads daily, you won't pay ads deleted by staff.

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0