Đang Thực Hiện

143634 Marketing task: improve rating

Essentially, I am looking to improve the rating of a video that has been submitted to a popular website. Contact me for more details.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: marketing a video, 0 rating, video rating, improve video, improve website rating

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Canada

ID dự án: #1889810