Đang Thực Hiện

148558 Need a data entry expert.

I need a person to create a [url removed, login to view] account and has to gain 200+ friends in that account. If the work is good we will hire you for more work.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem thêm: need hire data entry, need work data, hire marketing person, work data entry expert, data entry expert, stumbleupon

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1894737