Đã hoàn thành

135201 Need 100 MySpace Profiles

Need 100 MySpace profiles. I provide the photos and email domains, layout info. You create the profiles. Need to be complete and verified.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: need 100 photos, 100 photos, need myspace marketing, profiles create, marketing photos layout, verified myspace, create profiles data entry, create profiles, email myspace, 100 verified myspace, need 100, need myspace email, 100 profiles, need myspace, need layout myspace, data entry myspace, myspace profiles, myspace email, need myspace layout, myspace marketing

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Canada

ID dự án: #1881373

Được trao cho:

susruth

Hi, Please check PMB ASAP. Regards Susruth

$20 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
3.4