Đã hoàn thành

1235 posts (20) in the next 3 hours

i need 20 posts on a particlular forum in the next 20 minutes I will be taking bids as quick as they come payment is by escrow

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: the escrow, marketing posts, next hours, next minutes, next next, data entry marketing forum

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) United Arab Emirates

ID dự án: #1752103

Được trao cho:

mdias1sl

I'm frre right now give me an hour and I'll finish it

$10 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0