Đang Thực Hiện

140163 South African Database

I am looking for a sizable South African database of professionals and business people. Bid on PMB. Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Tiếp thị, Microsoft Access, MySQL

Xem nhiều hơn: south, african, african data, database people, database marketing, bid database entry, south marketing, South African, people database, data entry professionals

Về Bên Thuê:
( 82 nhận xét ) Johannesburg, Zimbabwe

ID dự án: #1886338