Đang Thực Hiện

117368 URGENT : Craigslist Posting

60 postings a day in a specific category. must have prior experience. Must know craigslist posting constraints.

Lowest bid will win.

This is an ongoing requirement.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: urgent posting, craigslist urgent, urgent ongoing, data entry requirement postings

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Kabul, Afghanistan

ID dự án: #1863535