Đã Trao

Data Entry - repost

We want to have data entry for 3500 [url removed, login to view] entries are basically of designers data.

we can discuss once you are ready to take up this project.

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: data entry f, data entry - repost, data entry repost repost, data entry repost, data entry records, designers data, matlab ready project, chinese web designers bid project, logo designers bid project, icon designers post project, ready project freehand, html ready project, data mining online poker project, young creatives designers makes project, ready project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) panchkula, India

ID dự án: #4552115

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1550 cho công việc này

richard6212

Hired by the Employer

₹1550 INR trong 2 ngày
(420 Nhận xét)
7.4