Đang Thực Hiện

Private Project 8

Private Project : Data Entry, Web Research, Research, Virtual Assistant and Copy Typing

Private Project : Data Entry, Web Research, Research, Virtual Assistant and Copy Typing

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Nghiên cứu, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Xem thêm: project data, moosegoose, project data research, virtual private, typing research, project 129, research typing

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1708887

Đã trao cho:

ricworks9

Thanks Sir Brendon.

$70 AUD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
4.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

aboodato

Dear Sir. looking forward to do this work for you.

$70 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bpojob6969

more details

$70 AUD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0