Đang Thực Hiện

FACEBOOK EVENT

I need facebook attendees in less than 10 hours

BID!!!!

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Leads, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook hours, attendees event facebook, hours facebook, event social, facebook event attendees, data entry social networking, event facebook, invite event facebook, invite friends event facebook

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) laguna niguel, United States

Mã Dự Án: #1039944

4 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$50 USD trong 2 ngày
(1000 Đánh Giá)
7.9
edgeservicesteam

Hi. let's start.

$30 USD trong 1 ngày
(227 Đánh Giá)
6.9
monvola

Please check PMB. Thanks.

$60 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rayhan10

i am very interested to do this job. please see PM

$50 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0