Đang Thực Hiện

326455 Post a promotional file on PR

Permanent job, to be done 6 days a week. A small article to be created by copy and paste small descriptions from Web-site. Everyday 10-15 articles to be posted on 10-15 PR Web-sites [url removed, login to view] week payment

$10 to $12.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: pr job, pr 10 sites, a promotional, data pr, copy paste permanent job, data entry job permanent, social post sites, promotional articles, post social sites, permanent copy paste, permanent job data entry, permanent data entry job, article post everyday, social networking sites data entry, pr week, article post sites, article networking, post articles web

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #2072262