Đã Hủy

Youtube Views Need 5k

Dear,

I need 5k youtube views. Its very urgent project so

who can give only he bid here.

Regards,

kuntal

Kỹ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội, YouTube

Xem thêm: need views youtube, youtube views project, need views youtube facebook, kuntal0007, youtube urgent, urgent youtube views, bid youtube views, youtube views freelance project, 5k, need views youtube videos, need sap project bid, youtube partner project bid, youtube views need

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1710869

10 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

fyuzm

pm send____________

$30 USD trong 2 ngày
(78 Đánh Giá)
6.6
seomaster212

hi check pm

$30 USD trong 2 ngày
(151 Đánh Giá)
6.7
showpnoshiriit

===nice project please check PM===

$30 USD trong 1 ngày
(213 Đánh Giá)
5.6
kabbo321

hello,please check pmb

$30 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
4.6
BridgeSol

Please see PMB very carefully!

$70 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
imrulnsu

i can help you if you give me times. thanks

$32.5 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Chandimayasas

I can start now !!

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hafira

i can finish it faster

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
RobinGranqvist

Hi, I could get you your 5k views for only $35. Quality work from Finland!

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
romyraj143

fast typing good exp for data entry projects able to complete timely

$32 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0