Đang Thực Hiện

7760 One job-Help fix my admin area

I need a programmer to fix my admin area. Every time I try to login, I get sent back to the login page.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, MySQL, SQL

Xem nhiều hơn: sent one, programmer need a job, get job programmer, get a programmer job, get a job programmer, job help, get sql help, login admin admin, login page admin, admin area, admin login page, login admin page, fix sql, login admin, need job programmer, fix programmer, back page job, admin login fix, SQL Fix, admin login

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1758630

Được trao cho:

sunsoft2

Lets start now.

$15 USD trong 0 ngày
(164 Đánh Giá)
6.5