Đang Thực Hiện

Type up contract

I need someone asap to type up in Word a 2-page legal document I have in PDF format. All you have to do is reproduce the PDF in Word format, quick!

Kỹ năng: Nhập liệu, Word

Xem thêm: contract format, type up, need contract, word data type format, data type pdf format, page contract, format page contract, need word type pdf, page type, legal contract format, data entry legal, data type word, word type pdf, contract pdf, pdf word format, legal data entry, pdf page type word, page type data entry, pdf type word, type word pdf, georgegrundy00, data type pdf, pdf word type, type pdf word, data entry legal contract

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Perth, Australia

Mã Dự Án: #1054931

Đã trao cho:

Nidagold

Hello....Ready to start....Let's check my PM....Thanks....(((((((Nidagold))))))))

$30 AUD trong 0 ngày
(70 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Kamalkishover

Let's Start NOw

$30 AUD trong 0 ngày
(197 Đánh Giá)
6.5