Đang Thực Hiện

154203 STATA File Creation

Hello,

I am looking for some one to create 10 XL file to Clean STATA file

The work is simple but you need to have STATA software for this.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, WordPress

Xem nhiều hơn: stata data entry, xl, software creation, creation data entry work, data entry clean work, simple software creation, creation software, file creation

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Oxford,

ID dự án: #1900386