Đã Đóng

female virtual assitant

Do you have a cam ?

Are you open minded & basically open to anything ?

Are you ok with partial or full nudity ?

The project is about helping me with work as VA & also to help me relax when needed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Hẹn hò, XXX

Xem nhiều hơn: female va, female cam, cam nudity, female open, cam female xxx, xxx female cam, relax, female data, project xxx, virtual cam, virtual xxx, va needed, female cam cam, cam female, assitant, virtual assitant needed, project description help desk system, want work lamp project, open source project needing help, work vb6 project vista

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Fremont, Bangladesh

ID dự án: #1692991

4 freelancer đang chào giá trung bình $13/giờ cho công việc này

Jjl2Z1UK4

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Lurreigh

All around virtual assistant for busy employers ;) PM SENT

$7 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ripon0012

Check PMB For Details =====Start work right now

$3 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
katebiz

Hi GabrielTyler pls check pm

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0