Đã Đóng

female virtual assitant

Do you have a cam ?

Are you open minded & basically open to anything ?

Are you ok with partial or full nudity ?

The project is about helping me with work as VA & also to help me relax when needed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Hẹn hò, XXX

Xem thêm: female va, female cam, female open, relax, female data, virtual cam, va needed, cam female, want work lamp project, work vb6 project vista, written work sample project, excel project help needed, format work place project, work dietary project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Fremont, Bangladesh

Mã Dự Án: #1692991

4 freelancer đang chào giá trung bình $13/giờ cho công việc này

Jjl2Z1UK4

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Lurreigh

All around virtual assistant for busy employers ;) PM SENT

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
ripon0012

Check PMB For Details =====Start work right now

$3 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
katebiz

Hi GabrielTyler pls check pm

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0