Đã Trao

500 data entry

I want leads from retail business, fashion, dresses, jewelery, make up materials,Wedding planners, wedding dresses, wedding stores business. 1000 entry in 2days. Can you do it.$20. No upfront payment. Payment after work done.

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: jewelery, data fashion retail, planners, 500 data entry, fashion data, simple data entry anyone can, data entry retail, fashion retail data, wedding data entry, fashion dresses, 1000 entry, captcha data entry earn dollars days, leads data entry, data entry fashion, fashion retail, data entry work upfront, upfront data entry, payment 2days, open data entry project posted days, data entry upfront, dresses fashion, difference data entry data proceesing, can script gets select data table days, data can tlecom domain, data entry data conversation

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #4551528

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Wantgetend

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6