Đã hoàn thành

Aiutare con il supporto clienti

Được trao cho:

maulikaparikh

Hello Sir, I m Maulika from India having superior experience in Data entry. Expert in excel with high speed. I can make it done asap.

$300 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $360 cho công việc này

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gbergamasco

Potrei aiutare il suo cliente con l'inserimento dei dati

$333 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0