Đã Đóng

Auto BCR XD

cần tìm 1 bạn viết auto

auto nhận diện dữ liệu đã có

nhận diện hình ảnh dữ liệu

dựa theo phương pháp đã áp dụng sẵn thì auto bắt đầu làm việc

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Tien Giang, Vietnam

ID dự án: #26213816