Đã Đóng

Tôi có thể hỗ trợ soạn thảo văn bản, đánh văn ban

6 freelancer chào giá trung bình$148 cho công việc này

kayemhussain

Dear hiring manager,, Fully understand your requirements & already i saw your attached Doc file, understood what you [login to view URL] i delivery the work within 24 hours, I can do this project with 100% accuracy right now. Thêm

$60 USD trong 1 ngày
(66 Nhận xét)
5.9
researchvirtuoso

Greetings! I CAN START YOUR PROJECT RIGHT NOW I would love to work on your project. I've read the job description and can do your project. I ensure I will complete the task successfully in a very short tim Thêm

$200 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
2.0
FineIdeas

Tôi có thể hỗ trợ soạn thảo văn bản, đánh văn ban Since 2012, almost from 8 years I am managing academic writing tasks successfully. I am working with my friends from different backgrounds, it means I can manage wide Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tloan

Xin chào! Tôi ở Việt nam. Tôi đã đọc về dự án của bạn. Tôi có thể soạn thảo và đánh văn bản theo yêu cầu của bạn. Nếu chọn, xin vui lòng liên hệ với tôi để trao đổi nhiều hơn về dự án

$200 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dengquishui6

Hi, Hope you are doing well! Thanks for sharing your project requirement with us. It will be our great pleasure to work on your project. I have checked your requirement, yes we can do it, because we already work on sim Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
KayKu

Tôi đã xem file mẫu của bạn. Tôi sẽ giúp cho bạn giải quyết vấn đề này do giao tiếp dễ dàng. "Tiền này của đấy". Tôi nhận việc soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của bạn.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0