Đã Đóng

Làm content sản phẩm chăm sóc sức khỏe & làm đẹp

- Viết nội dung cho sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ( ước tính khoảng 1800 - 2000 Sản phẩm.

- Up sản phẩm lên website

Kĩ năng: Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) HCM, Vietnam

ID dự án: #13468859

6 freelancer chào giá trung bình₫533333 cho công việc này

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Thêm

₫550000 VND trong 3 ngày
(950 Nhận xét)
8.3
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Thêm

₫550000 VND trong 3 ngày
(230 Nhận xét)
7.0
LeLoi2506

tôi có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này với mức giá rẻ nhất và chất lượng tốt nhất. tôi hi vọng sẽ nhận được dự án này

₫400000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫550000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫600000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫550000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0