Đang Thực Hiện

Craigslist posting

Easy job posting assignment requiring little work.

40 cars in inventory.

Only experience craigslist users.

Thank you

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: craigslist job posting, data entry cars, data entry assignment, job posting data, job posting data entry, assignment data entry, posting cars, data entry inventory, cars data, easy posting, easy job posting

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) The Woodlands, United States

Mã Dự Án: #1082780

Đã trao cho:

goodteam4captcha

Hi, I'm ready to post. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $98 cho công việc này

engrsmc

Hello. I can start immediately and provide a high-quality work. Thank you.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sabyasachiroy

I want to type any script, book, any kinds of

$200 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
HiraA91

Im ready to start this job immediately. Read PM please.

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0