Đang Thực Hiện

data entry

type 1000 pages to xcel and it should be accurate without any mistake at all

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: data entry type, data entry dollar 1000, book data entry type, data entry type work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #14911152

Đã trao cho:

kkvivekbabu

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0