Đang Thực Hiện

data entry for Gudzon only

Easy data entry peoject. Please write to PM for the details

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: pm data, data 0, tfs, data n, c data, data write, data easy, write data entry, peoject, details data entry, data entry details, easy entry, details data, gudzon, gudoc

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Kharkov, Ukraine

Mã Dự Án: #50701

Đã trao cho:

Gudoc

Will be done for today. Waiting for your selection. Thanks!

$30 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
5.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

arvindtechno

Sir, We can take up the job.Please check the PM for further verifications. Thanks, Balu.

$30 USD trong 1 ngày
(119 Đánh Giá)
6.9
hemant5

Sir, I am from India. I will complete your project .....free of cost..... sure 100% Thanks

$30 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
4.2
MiracleSoft

Hi, please refer your pmb. Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hirensrushti

Sir/Madam My bid for ur project is $0.02 per entry/page If i am not selected, please consider for your future project. Thanks

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0