Đang Thực Hiện

Data Entry For my website

Data Entry For my website based on search

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel, Tìm kiếm web, Xử lí dữ liệu, Web Scraping

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) saint-faustin-lac-carré, Canada

ID dự án: #34322636

Được trao cho:

(0 Đánh Giá)
0.0

327 freelancer chào giá trung bình $11/giờ cho công việc này

(145 Nhận xét)
9.1
(1436 Nhận xét)
9.0
(857 Nhận xét)
8.8
(380 Nhận xét)
8.9
(599 Nhận xét)
8.5
(468 Nhận xét)
8.6
(706 Nhận xét)
8.4
(1130 Nhận xét)
8.3
(548 Nhận xét)
8.4
(1025 Nhận xét)
8.5
(473 Nhận xét)
8.1
(608 Nhận xét)
7.7
saqibmunir55

Hi I can assist you in adding data into website, let me know more details from where you want to take and add data into your site?

$15 CAD / giờ
(828 Nhận xét)
7.8
(441 Nhận xét)
7.6
(326 Nhận xét)
7.4
(361 Nhận xét)
7.5
(249 Nhận xét)
7.0
(270 Nhận xét)
7.2
(178 Nhận xét)
7.4
(143 Nhận xét)
6.8