Đã hoàn thành

data entry job

Đã trao cho:

livesolutions

Hi Lets start thanks

$50 USD trong 1 ngày
(60 Đánh Giá)
7.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

LloydesignStudio

Hi Please see pmb. thanks. Lloyd

$30 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
5.6
doaabayoumy

Ready when you are; please have a look at my reviews; more details needed of course

$35 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
kackylu77

I would love to assist you.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0