Đang Thực Hiện

data entry job

need data entry guys asap

pls bid

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: pls data entry, job asap, need data entry job, data entry asap, data entry guys, data guys, bid data entry job, data entry contractors bid, data entry job bid, data entry project bid, need data entry bid, data entry work bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) herelia, Israel

Mã Dự Án: #1079122

Đã trao cho:

livesolutions

Hi Lets start thanks

$50 USD trong 1 ngày
(60 Đánh Giá)
7.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

LloydesignStudio

Hi Please see pmb. thanks. Lloyd

$30 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
5.6
doaabayoumy

Ready when you are; please have a look at my reviews; more details needed of course

$35 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
kackylu77

I would love to assist you.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0