Đang Thực Hiện

Data Entry ( 7ocr) #02

As we discussed

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: 7ocr entry, azimlamton, ocr rar data entry, 7ocr data entry, 7ocr, smart entry data, ocr data entry, ocr tabular data

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1007432

Đã trao cho:

Limakhairul

Sir, I am interested. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.2