Đang Thực Hiện

Data Entry ( 7ocr) #03

Need good freelancers

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: data freelancers, good ocr, 7ocr entry, azimlamton, ocr rar data entry, data entry projects freelancers, data entry freshers freelancers, 7ocr data entry, 7ocr, ocr data entry, ocr tabular data

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1007449

Đã trao cho:

Limakhairul

I am interested. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.2