Đang Thực Hiện

Data Entry ( 7ocr) #04

looking for more freelancer for 7ocr project

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: 7ocr entry, azimlamton, project ocr, data entry 7ocr project, 7ocr project, ocr entry project, data entry project freelancer, 7ocr data entry, 7ocr, ocr project freelancer, freelancer ocr, ocr data entry, ocr project, captcha entry project freelancer

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1007460

Đã trao cho:

Limakhairul

I am interested. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.2