Đang Thực Hiện

Data Entry ( 7ocr) #06

need urgently some one to do my project

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: 7ocr entry, azimlamton, project ocr, data entry 7ocr project, 7ocr project, ocr entry project, 7ocr data entry, 7ocr, data entry training project, need database project urgently, ocr data entry, ocr project

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1007474

Đã trao cho:

Limakhairul

Sir, i am interested.

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.2