Đang Thực Hiện

Data Entry ( 7ocr) #07

looking for good provider

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: good ocr, 7ocr entry, azimlamton, entry provider, 7ocr data entry, 7ocr, looking data entry provider, ocr data entry

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1007479

Đã trao cho:

Limakhairul

Sir, i am interested

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.2