Đã hoàn thành

**Data Entry Project For Zoni#05/11 2nd**

Được trao cho:

machhindra

out aim is complete costomer satisfaction and providing good quality and in time services.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ainjared0817

I am very much willing to start the job.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sanandpadmapad

i am willing to do the work...

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Etalha

Dear sir, Please check your Pmb. Thanks by Etalha

$40 USD trong 3 ngày
(53 Đánh Giá)
5.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

asharad2011

willing to do.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0