Đang Thực Hiện

**Data Entry Project For Zoni#05/11 3rd**

as discuss

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: 3rd, project data entry lahore, online project data entry, project data entry islamabad, project data entry usa, trail project data entry

Về Bên Thuê:
( 410 nhận xét ) Gazipur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1070471

Đã trao cho:

cool99

kindly consider my bid

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Etalha

Dear sir, I am ready to work. Regards by Etalha

$30 USD trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
5.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

ariezawa

l ready...send to email..

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0