Đang Thực Hiện

Data Entry (simple typing job)

Dear All provider,

--Looking for good and energetic providers for my simple data entry project

--Need to type only some words ( very easy typing job)

--No need any past experience

-- New freelancers are most welcome

Thanks

Kĩ năng: Nhập liệu, HTML5, Word

Xem nhiều hơn: work from home typing documents, typing jobs from home without registration fee, book typing jobs from home, online typing job daily payment, typing jobs from home no fee, typing jobs from home part time, typing jobs working from home, legitimate typing jobs from home, Data entry or Typing job, online data entry or typing job, data entry simple typing, data entry or typing job online, data entry word typing job, data entry home typing job, data entry jobs simple typing job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #14805474

Được trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹23611 cho công việc này

₹22222 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12500 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0