Đã Đóng

Data Entry - 100% True - Price per 1000 records

Data Entry - 100% True - Price per 1000 records please

File as attached into Excel Spreadsheet.

Contact me to see DATA

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: price file, data entry true, true, price excel, contact records, data entry 100, 100 per data entry, 1000 records excel file, data entry per 1000, price per, data entry records, price file excel, 100 per 1000, per file attached, mathanit8, 1000 data excel, entry 100, per attached, per attached file, price 1000, per 1000, 1000 records, data entry 1000 records, contact data spreadsheet, collecting price data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Madurai, India

Mã Dự Án: #1705618

11 freelancer đang chào giá trung bình $98 cho công việc này

giddielawson

Hi,please give me more details so I can start immediately.....thanks.

$100 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9
NanoZ

Hello sir, Kindly check your PMB

$200 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0
manaladel

i am ready now

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mehjabeennaaz

am good in data entry work and interested in your project.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bpojob9292

more details

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ashikanin

hi please check your PMB thanks ashikanin

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dineshwsw

i do my best in this procject carefully

$100 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lidom

Hi I will doing The best please send data for me ... thanks

$90 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
suyashp

please PM me more details..

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nirob661121

hi i think i am suitable for this project so plz give a chance to prove me.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
splico85

Please give me opportunity.

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0