Đang Thực Hiện

data entry work by 20th

data extraction from a dynamic site to excel 10 field column data.

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: dynamic data entry, data, data site, data n, c data, data data, field work, extraction entry, entry site, column data excel, excel column data column, extraction data, work data, data work entry, dynamic field, work excel, excel entry work, dynamic data site, dynamic data, data work

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) talahasee, United States

ID dự án: #61822