Đã hoàn thành

Data extraction

I need help extracting data manually from around 500 PDF documents (2 info per document to paste in excel).

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel, Xử lí dữ liệu, Khai thác dữ liệu, Data Extraction

Về khách hàng:
( 24 nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #34335432

Được trao cho:

BithiXpert

Hi, I can extract your 500 PDF document with 100% accuracy. If you need any sample please let me know. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(432 Đánh Giá)
7.7

350 freelancer chào giá trung bình$30 cho công việc này

(1583 Nhận xét)
9.3
(1412 Nhận xét)
9.0
(1016 Nhận xét)
8.5
(521 Nhận xét)
8.2
(543 Nhận xét)
8.4
(596 Nhận xét)
8.5
(700 Nhận xét)
8.4
(454 Nhận xét)
8.1
(219 Nhận xét)
7.4
(229 Nhận xét)
7.5
(295 Nhận xét)
7.6
(132 Nhận xét)
7.2
(254 Nhận xét)
7.3
(432 Nhận xét)
7.3
(189 Nhận xét)
7.0
(231 Nhận xét)
7.0
(106 Nhận xét)
6.5
(36 Nhận xét)
6.7
(211 Nhận xét)
6.9
(210 Nhận xét)
6.9