Đang Thực Hiện

Data Extraction Project for BDBANGLA

.

This is a project for freelancer BDBANGLA only. Do not bid!

Please read this attached project files because I forgot to mark a detail in the one I have sent you.

.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: for freelancer, bdbangla, extraction freelancer, detail extraction, read project files, data extraction project freelancer, bid project freelancer, detail project, data extraction pdf files, freelancer bid project, web extraction data project, data extraction project, website extraction data feed, free aiml data files, net storing data files, php extraction data website, amazon data files, excel large data files

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) Mering, Germany

Mã Dự Án: #1064507

Đã trao cho:

bdbangla

Thanks for the project for me.

$30 USD trong 7 ngày
(178 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sovi07

lets start. i am ready with my team..

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0