Đã hoàn thành

Database Creation for DS - For determined only

Đã trao cho:

determined

Waiting for the selection.

$500 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
5.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $483 cho công việc này

Shijidhar

Hai, Please check PM. Thank you

$500 USD trong 30 ngày
(9 Đánh Giá)
4.4
SilentSign

Hello, I wanna do thid work. Please let me know details. SilentSign:)

$450 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0