Đang Thực Hiện

Dataentry for services97 only

100 hours of data entry for services97 only. This project is strictly for services97, no need for others to bid.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: services97, project dataentry, project agreement data entry, bid dataentry, strictly data entry, project profile data entry

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Kastrup, United States

Mã Dự Án: #1694123

Đã trao cho:

services97

Let us start now

$200 USD trong 15 ngày
(14 Đánh Giá)
4.3