Đang Thực Hiện

Easy Data Entry Work

I am looking for freelancers to complete an easy and simple data entry project.

This might be a long term project for the right freelancers.

Thank you!

Kỹ năng: Nhập liệu, Typing

Xem thêm: online data input jobs from home, odesk job for beginners, online data entry jobs from home, freelance data entry jobs, freelance jobs from home, part time data entry jobs home, online data input jobs, google data entry jobs from home, data entry work easy, easy data entry work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14907039

Đã trao cho:

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $471 cho công việc này

zezanlove

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mabdulrabn

A proposal has not yet been provided

$330 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SouravTawniya

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0