Đã Hủy

extra income jobs - open to bidding

nhập liệu, đăng quảng cáo, hỗ trợ khách hàng, khai thác dữ liệu gfdgfdgfdgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Kĩ năng: Nhập liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6005704

3 freelancer chào giá trung bình$133 cho công việc này

msllynette1

I am a good typist, accurate and professional. I will deliver good work on time and professional. I am knowledgeable and skilled.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
angelbebe27

admin work is not an easy task but I've been properly trained for it for 9 years working in a BPO industry.

$133 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
roshanetrd

Good afternoon, My objective if chosen is to complete the task on time and accurately. Thanks in advance for the opportunity.

$111 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0