Đóng

facebook posts sharing- not much skills are required

Dự án này đã nhận được 82 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1160 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

We have few pages of our companies on Facebook and want somebody who can share our posts on various groups on a regular basis so as to spread the word. This work will require daily input of approx 1 hour for one month

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online