Phần Mềm Xuất Dữ Liệu Từ File Excel

Đã Hủy Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Xuất dữ liệu từ file excel như đính kèm.

Yêu cầu:

- Cách Xuất 1 (Thao tác trên 1 sheet của file excel): Xuất cột Mail 1, cột Mail 2, cột Mail 3, cột Mail 4, cột Mail 5, cột Mail 6, cột Mail 7, cột Mail 8, cột Mail 9, cột Mail 10 thành 10 file .txt riêng biệt, mỗi dòng của .txt là một dòng của từng cột Mail trên file excel.

- Cách Xuất 2 (Thao tác trên 1 sheet của file excel): Xuất cột Mail 1, cột Mail 2, cột Mail 3, cột Mail 4, cột Mail 5, cột Mail 6, cột Mail 7, cột Mail 8, cột Mail 9, cột Mail 10 thành 1 file .txt, mỗi dòng của file txt là 1 dòng của từng cột lần lượt từ cột 1 đến cột 10.

- Cách Xuất 3: 1 file excel có 10 sheet, xuất các cột Mail của 10 sheet đó thành 1 file .txt mỗi một dòng trên file .txt là 1 dòng của một cột Mail.

- Thời gian xuất 1 file dưới 30 phút, cao nhất là 60 phút.

Ghi chú:

- Một cột trên 1 sheet có thể có tới 100 nghìn dòng. xuất theo cách xuất 1 trung bình file .txt khoảng 20Mb, Xuất theo cách xuất 2 trung bình file .txt khoảng 200mb, Xuất theo cách xuất 3 trung bình file .txt khoảng 1Gb.

- Phần mềm viết sao cho khả năng auto ở mức độ cao, người dùng có kiến thức về tin học thấp có thể thao tác 1 cách dễ dàng.

- Cấu hình máy tính của người dùng phần mềm: Core i5 8400, ram 16Gb, Card GTX 1050.

Lập trình C# Lập trình C++ Nhập liệu Xử lí dữ liệu Excel

ID dự án: #19893850

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$144 cho công việc này

trungtltaof

Chào bạn. Yêu cầu của bạn mình hoàn toàn có thể làm được. Mình ở Vũ Ngọc Phan, Hà Nội. Skype: trungitaof.

$166 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0