Đã Đóng

Lập trình file excel về báo cáo nội bộ chạy trên google sheet

Từ 1 file thông tin chung, phân công khách hàng cho nhân viên phụ trách (mỗi nhân viên là 1 sheet được phần quyền). Nhân viên sẽ lập báo cáo công việc hoàn thành dưới dạng stick hộp kiểm, comment). Một sheet "Tổng hợp báo cáo" sẽ được tập hợp tự động từ các báo cáo chi tiết.

Trên google sheet, khi thay đổi về thông tin trong "Thông tin chung", các sheet liên quan sẽ thay đổi.

Kĩ năng: Nhập liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #25047253

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

hienwebVN

Hi I am a new freelancer, however, I can successfully do the work you require, especially proficient in google sheet. Hope you cooperate with me. Thank you. You can send the required content in advance, I will refer an Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0